วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม2(Aurasma) – Textbooks Science Foundation Grade 3, Volume 2, can scan AR.

วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม2(Aurasma)

Textbooks Science Foundation Grade 3, Volume 2, can scan AR.

วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม2(Aurasma) screenshot 0วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม2(Aurasma) screenshot 1วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม2(Aurasma) screenshot 2วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม2(Aurasma) screenshot 3วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม2(Aurasma) screenshot 4

Textbooks Science Foundation Grade 3, Book 2 AR can scan through the AFL. By the contents of the book The AR and orange before pressing the camera to scan.

Textbooks Science Foundation Grade 3, Volume 2, prepared in accordance with the standards of learning and performance indicators. Learning in the Classroom

The AFL are required for Aurasma to scan the content of the AR.

App **** are prepared to publicize. “Trade organization of Cosmetic Harmony.”.
The aim is to publish Without showing a profit

Usage *** If you have suggestions or want to contact.
twitter.com/Lord_Manderley

If interested textbooks You can buy textbooks All the study material of Commerce

See more information and download apk file for your android phone: googleplaystoreapks.com/category/education

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s