ตามล่าคำราชาศัพท์ – Thailand Language Learning Primary school About royal word as a noun.

ตามล่าคำราชาศัพท์

Thailand Language Learning Primary school About royal word as a noun.

ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 0ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 1ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 2ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 3ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 4ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 5ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 6ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 7ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 8ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 9ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 10ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 11ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 12ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 13ตามล่าคำราชาศัพท์ screenshot 14

Application was created to help motivate the students are interested in learning to learn with fun.
And review the essence of the lesson. To help the students understand. As a result, recognize the content better this Application.
Is designed to be consistent with the learning Thailand. For grade 4 students.

Material
     Application content includes lessons on royal word as a noun.
     1. royal word as a noun body type.
     2. royal word as a noun, a consumer group.
     3. The royal word as a noun. Browse the clergy

Learning Objectives
     1. Students can identify the type of reverence noun was correct.
     2. Students will be able to tell the meaning of the royal word correctly.

Feature
     – Application of the royal hunt. The meaty right And aligned with the core curriculum for basic education.
    – Learn about the royal word as a noun.
    – Enjoy Snakes and Ladders The potential of the knowledge about nouns royal body type.
    – Enjoy a fun game. Ready to learn nouns reverence consumer group.
    – Let children enjoy learning words of reverence. Browse the clergy through answering questions in Snakes and Ladders.
    – Easy to use, uncomplicated, students can learn on their own.
    – Communication cute cartoon characters. Colorful scenes
    – As a tool for teaching and learning activities teachers.
    – Can be used anywhere, anytime without having to connect to the Internet.

Detail information and download apk file for your android phone: googleplaystoreapks.com/category/education

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s